2020-10-13 15:06:57

POZIV NA SJEDNICU NASTAVNIČKOG VIJEĆA

SREDNJA ŠKOLA

FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA

MAKARSKA

KLASA: 014-03/20-01/01

URBROJ: 2147-19-02-20-7

Makarska, 13. listopada 2020. godine

 

 

POZIV NA SJEDNICU NASTAVNIČKOG VIJEĆA

 

 

Sjednica Nastavničkog vijeća održati će se u četvrtak 15. listopada 2020. godine u 13,30 u holu Škole.

Sjednicu Nastavničkog vijeća vodi član Školskog odbora iz reda Nastavničkog vijeća kojeg Nastavničko vijeće izabere za predsjedavatelja sjednice.

 

Dnevni red.

 

Predstavljanje programa rada kandidata s Liste kandidata za ravnatelja/icu Škole Imenovanje Povjerenstva za provedbu tajnog glasovanja radi zauzimanja stajališta Nastavničkog vijeća za imenovanje ravnatelja/ice Škole Provođenje tajnog glasovanja i donošenje Zaključka o stajalištu Nastavničkog vijeća koji se dostavlja Školskom odboru

 

 

Poziv se postavlja na oglasnu ploču  i mrežnu stranicu SŠ fra Andrije Kačića Miošića, Makarska te se smatra dostavljenim svim radnicima Škole.

 

 

V.d. ravnatelj:

 

 

Evelin Bulić


Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska