2020-05-08 14:48:22

Kalendar polaganja ispita državne mature u šk. godini 2019./2020. - ljetni rok

Na ovoj poveznici možete pogledati Kalendar polaganja ispita državne mature u šk. godini 2019./2020. za ljetni rok objavljen dana 08.05.2020. na službenim stranicama NCVVO- a.

 https://mk0ncvvot6usx5xu4d.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2020/05/Kalendar-i-vremenik-provedbe-ispita-%E2%80%93-ljetni-rok-2019_2020-FINALE-3.pdf


Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska