2020-03-23 09:16:21

Odluka o zaduženjima, rasporedu rada i utvrđivanju uvjeta za rad kod kuće nastavnog osoblja

 

Na temelju članka 71. Statuta Srednje  škole fra Andrije Kačića Miošića, Makarska  i Odluke o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu te Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA: 602-01/20-01/00178 URBROJ: 533-01-20-0002)  od 19. ožujka 2020. godine v.d. ravnatelj  Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića, Makarska donosi 

ODLUKU

O ZADUŽENJIMA, RASPOREDU RADA I UTVRĐIVANJU UVJETA ZA RAD KOD KUĆE  NASTAVNOG OSOBLJA


Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska