2019-10-11 10:02:13

Raspored održavanja fakultativne nastave u šk. godini 2019./2020.

SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA

MAKARSKA

Makarska, 01.10.2019.

 

RASPORED ODRŽAVANJA FAKULTATIVNE NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./20.

 

Fakultativna nastava iz DSD-a kod prof. Ivone Ibrahimkadić i prof. Ines Visković održava se svaku subotu prema određenom rasporedu grupa.

Grupe za DSD nastavu formirane su po razredima i godini učenja:

DSD I   (1.A, 1.L, 1.E, 1.J) prof. Ibrahimkadić

DSD II  (2.A, 2.C, 2.E, 2.L, 2.J) prof. Ibrahimkadić

DSD III  (3.A, 3.B) prof. Visković

DSD III (3.L, 3.E) prof. Ibrahimkadić

DSD IV (4.B, 4.L, 4.E) prof. Ibrahimkadić             

Fakultativna nastava iz ruskog jezika I kod prof. Ines Visković održava se preko tjedna: utorkom predsat od 12:30 do 14:00, odnosno petkom od 13:10 do 14:30.

RUSKI JEZIK I (1.A, 1.L, 1.E, 1.J)

Fakultativna nastava iz ruskog jezika II, III i IV kod prof. Ines Visković održava se svaku subotu prema određenom rasporedu grupa.

RUSKI JEZIK II (2.A, 2.L, 2.J, 2.E, 3.B)

RUSKI JEZIK III (3.A, 3.E, 3.C, 4.A, 4.B, 4.L, 4.E, 4.C)

RUSKI JEZIK IV (4.A, 4.B, 4.L)

Grupe za nastavu ruskog jezika formirane su prema godini učenja.

Fakultativna nastava iz talijanskog jezika kod prof. Antonije Vuletić održava se preko tjedna, tj. petkom od 14:00 do 16:30. 

TALIJANSKI JEZIK I (1.A, 2.A, 2.J, 3.A, 3.B, 4.C)


Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska